stomik@stomik.com   

 
  Zakres świadczeń
  Gabinet
  Cennik
  Pediatra radzi
  Badanie piersi
  Badania genetyczne
  Badania prenatalne
  Komórki macierzyste
  Zespół antyfosfolipidowy
  Rekomendacje PTG
  Szkolenie
  Zapytaj ginekologa
  Linki

 

Badania prenatalne

Gabinet prowadzi prenatalne nieinwazyjne badania określające ryzyko schorzeń chromosomalnych u płodu:
trisomia 21 (zespół Downa),
trisomia 18 (zespół Edwardsa),
trisomia 13 (zespól Patau).

USG + biochemia wg. FMF - badania certyfikowane na wszystkie markery ultrasonograficzne a biochemia wykonywana na urządzeniach Brahms Kryptor


Czas badania 11-13 +6 tydzień ciąży.
NT - nuchal translucency - przezierność karkowa

Jest to przestrzeń płynowa mierzona na karku płodu między 10 a 13 tygodniem ciąży.
Wraz ze wzrostem wartości pomiaru tego ultrasonograficznego markera wzrasta ryzyko występowania u płodu nieprawidłowości chromosomowej (głównie: trisomia 21 - zespół Downa, trisomia 18 - zespół Edwardsa), wady serca i innych chorób uwarunkowanych genetycznie. Niezbędnym warunkiem uwzględnienia  wartości NT w ocenie ryzyka urodzenia dziecka z aberracja chromosomową jest prawidłowe wykonanie tego pomiaru.

Główne zasady pomiaru przezierności karkowej
wg Nicolaidesa:

  1. Pomiar NT powinien być przeprowadzony, wtedy, gdy wartośc pomiaru ciemieniowo - siedzeniowego płodu (CRL) jest między 45 a 84 mm, co odpowiada 11.3 a 13.6 tyg. ciąży
  2. Płód powinien być naturalnie położony bez nadmiernego przygięcia szyi lub wyprostu. Pomiar powinien być przeprowadzony w przekroju strzałkowym.
  3. Płód powinien zajmować jak największą powierzchnię monitora (maksymalne powiększenie). Najmniejszy ruch kursora powinien powodować zmianę pomiaru o 0,1 mm.
  4. NT powinien być zmierzony w miejscu największego wymiaru a kursor ustawiony zgodnie z poniższym diagramem.

kursory ustawione prawidłowo                  kursory ustawione nieprawidłowo