stomik@stomik.com   

 
  Zakres świadczeń
  Gabinet
  Cennik
  Pediatra radzi
  Badanie piersi
  Badania genetyczne
  Badania prenatalne
  Komórki macierzyste
  Zespół antyfosfolipidowy
  Przeciwciała
  Rozpoznanie
  Zwiększone ryzyko
  Niepowodzienia w ciąży
  Leczenie
  Rekomendacje PTG
  Szkolenie
  Zapytaj ginekologa
  Linki

 

Rozpoznanie

Rozpoznanie
 

      Zespół antyfosfolipidowy (APS) można rozpoznać na podstawie co najmniej jednego objawu klinicznego i jednego objawu laboratoryjnego. 

      Konieczne są conajmniej dwa dodatnie oznaczenia w kierunku LAC lub aCL, przeprowadzone w odstępie co najmniej 6-8 tygodni.

      U wielu osób stwierdza się przejściowo dodatnie wyniki, które mogą być spowodowane pobraniem krwi na badanie w czasie trwania zakażenia wirusowego lub infekcji innym drobnoustrojem chorobotwórczym. Wyniki takich testów nie mają znaczenia klinicznego.

Główne kryteria kliniczne:
 1. Straty ciąży
  • Jeden lub więcej niewytłumaczonych śmierci morfologicznie prawidłowego płodu w/lub ponad 10-tygodniowej ciąży, o prawidłowej morfologii płodowej potwierdzonej badaniem ultrasonograficznym lub bezpośrednim płodu lub
  • Jedno lub więcej przedwczesne urodzenie morfologicznie prawidłowego płodu w/lub przed 34 tygodniem ciąży z powodu ciężkiego stanu przedrzucawkowego lub rzucawkowego albo ciężkiej niewydolności łożyskowej lub
  • Trzy lub więcej niewytłumaczonych kolejnych spontanicznych poronień przed 10 tygodniem ciąży po wykluczeniu patologii anatomicznych lub hormonalnych u matki i patologii chromosomalnych u ojca i matki.
 1. Zakrzepica naczyniowa
  • Jeden lub kilka epizodów zakrzepicy tętniczej, żylnej lub małych żyłek występujących w jakiejkolwiek tkance lub narządzie. Zakrzepica musi być potwierdzona badaniem obrazowym lub dopplerowskim albo histopatologicznym, wyłączając zakrzepicę żył powierzchownych. Obraz histopatologiczny musi potwierdzać zakrzepicę bez obecności stanu zapalnego ściany naczynia.
 
Główne kryteria laboratoryjne:
 1. Przeciwciała antyfosfolipidowe klasy IgG i/lub IgM we krwi, obecne w średnim lub wysokim mianie, wykryte 2 lub więcej razy, w przeciągu 6-8 tygodni
 2. Antykoagulant toczniowy obecny w surowicy 2 lub więcej razy w przeciągu 6-8 tygodni.