stomik@stomik.com   

 
  Zakres świadczeń
  Gabinet
  Cennik
  Pediatra radzi
  Badanie piersi
  Badania genetyczne
  Badania prenatalne
  Komórki macierzyste
  Zespół antyfosfolipidowy
  Rekomendacje PTG
  Antykoncepcja
  Genetyka
  HTZ
  Zdrowie reprodukcyjne
  Rak szyjki macicy
  USG
  Zakażenia
  Patologia ciąży
  Progesteron
  Sutek
  Opieka przedporodowa
  Formularz zgody
  Nietrzymanie moczu
  Postępowanie u kobiet z cukrzycą
  Guzy niezłośliwe i rak jajnika
  Progestageny w HTZ
  Stosowanie HTZ
  HPV PTPZ
  Wspomaganie rozrodu
  Transfer oocytów
  Szkolenie
  Zapytaj ginekologa
  Linki

 

Zakażenia

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie zakażeń przenoszonych drogą płciową w położnictwie i ginekologii.
 
      Do przygotowania rekomendacji Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powołało 1 lipca 2004 roku Komisję w składzie:
Przewodniczący – dr hab. Tomasz Niemiec
Członkowie:
prof. dr hab. Marek Spaczyński
prof. dr hab. Jacek Brązert
prof. dr hab. Krzysztof Drews
prof. dr hab. Krzysztof Szaflik
prof. dr hab. Artur Jakimiuk
prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
dr hab. Witold Kędzia
dr n med. Romuald Piotr Niecewicz
      Opracowane rekomendacje mają ułatwić zapobieganie, diagnostykę oraz leczenie chorób przenoszonych drogą płciową.
      Zapobieganie i kontrola chorób przenoszonych drogą płciową opiera się na następujących zasadach:
  • edukacji i poradnictwie dotyczącym promocji bezpiecznych zachowań seksualnych
  • identyfikacji bezobjawowych osób zakażonych i/lub z objawami klinicznymi, które same nie szukają możliwości diagnostyki i leczenia
  • skutecznej diagnostyki i leczenia osób zakażonych
  • identyfikacji, oceny, poradnictwa i leczenia partnerów seksualnych osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową
  • szczepieniach poprzedzających ekspozycję osób zagrożonych chorobami przenoszonymi drogą płciową

      Poradnictwo i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową powinno być prowadzone z zachowaniem zasady poufności. Wszystkie procedury diagnostyczne oraz lecznicze u osób podejrzanych lub zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową mogą być przeprowadzone po uprzednim uzyskaniu świadomej, pisemnej zgody osoby konsultowanej.
 
Pełne badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową obejmuje:
  • wywiad dotyczący objawów klinicznych
  • informacje na temat przebytych chorób przenoszonych drogą płciową
  • wywiad dotyczący zachowań seksualnych: aktualni partnerzy, rodzaj kontaktów, stosowanie barierowych środków antykoncepcyjnych
  • obecność objawów chorób przenoszonych drogą płciową u partnerów seksualnych
  • stosowane w przeszłości i aktualnie leki ( antybiotyki, inne leki przeciwbakteryjne lub przeciwwirusowe)
  • znane uczulenia na leki
  • wywiad dotyczący czynników ryzyka zakażenia HIV i/lub wirusowego zapalenia wątroby typu B
  • wywiad dotyczący przeszłości położniczej, przebytych chorób kobiecych i wykonanych badań przesiewowych (badania cytologicznego, ultrasonografii i mammografii)
Wskazania do pełnego badania w kierunku chorób przenoszonych droga płciową:
 
  • Rozpoznanie jakiejkolwiek choroby przenoszonej drogą płciową
  • Stwierdzenie ryzykownych zachowań w zakresie nabycia choroby przenoszonej drogą płciową ( duża liczba partnerów seksualnych lub partner z rozpoznanym zakażeniem przenoszonym drogą płciową,)
  • Udział w prostytucji
  • Zgłoszenie gwałtu lub wykorzystywania seksualnego
  • Obecność objawów wskazujących na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
  • Kontakty seksualne z osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zakażenia przenoszonego drogą płciową
Zalecane badania przy podejrzeniu zakażenia przenoszonego drogą płciową:
 
Rutynowo w kierunku:
  • Chlamydii
  • Rzeżaczki
  • Kiły
  • Zakażenia HIV

Dodatkowo, gdy wskazują na to objawy lub wywiad chorobowy w kierunku:
  • Bacterial vaginosis
  • Grzybiczego zapalenia sromu i pochwy
  • Rzęsistkowicy
  • Opryszczki płciowej
  • Świerzbu
  • Wszawicy łonowej
  • Mieczaka zakaźnego
  • Ziarniniaka pachwinowego
  • Wirusowego zapalenia wątroby typu B

Decyzja o tym, które z powyższych badań należy wykonać powinna wynikać z:
  • częstości występowania zakażeń w lokalnej populacji
  • możliwości przeprowadzenia tych badań
 

Skuteczne zapobieganie i rozpoznanie zakażeń przenoszonych drogą płciową powinno być oparte na:

  • wynikach przeprowadzonych (tam, gdzie jest to możliwe) badań laboratoryjnych.
 
Zasady leczenia zakażeń przenoszonych drogą płciową:
 
  • leczenie należy rozpocząć podczas pierwszej wizyty, jeżeli istnieje możliwość potwierdzenia zakażenia,
  • tam,gdzie jest to możliwe należy dążyć do zastosowania leku w pojedynczej dawce,
  • pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności unikania kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia do czasu, gdy istnieje ryzyko przekazania infekcji innym lub nawrotu zakażenia,
 
Identyfikacja partnera.
 
  • identyfikację partnera należy brać pod uwagę w każdym przypadku potwierdzonej choroby przenoszonej drogą płciową
  • decyzja, którzy z partnerów seksualnych powinni być poddani badaniu zależy od rodzaju patogenu, znajomości jego okresu inkubacji i wywiadu,
 
Kontrola po leczeniu.
 
  • powinna być przeprowadzona w każdym potwierdzonym przypadku choroby przenoszonej drogą płciową
 
Szczegółowe rekomendacje PTG dotyczące leczenia chorób przenoszonych drogą płciową.
 
HIV/AIDS.
 
      Badania w kierunku zakażenia HIV są zalecane i powinny być proponowane wszystkim osobom zgłaszającym się do poradni chorób przenoszonych drogą płciową. Wszystkim kobietom ciężarnym należy proponować dobrowolne badanie w kierunku zakażenia HIV podczas pierwszej wizyty w okresie prenatalnym.
      Diagnostyka zakażeń HIV powinna być prowadzona z zachowaniem zasad poradnictwa przed i po wykonaniu badań. Leczenie kobiet zakażonych HIV powinno być prowadzone w interdyscyplinarnych zespołach i w ośrodkach specjalistycznych. U kobiet zakażonych HIV należy wykonywać wymaz cytologiczny co 6 miesięcy i badanie kolposkopowe 1 raz w roku.

Kiła.

Kiła wczesna.
  • Terapia pierwszego rzutu.
    • Penicylina benzatynowa 2,4 mln U i.m./ w jednej dawce
      Lub
    • Penicylina prokainowa 600 000 U i.m./ dziennie przez 10-14 dni ( dla otyłych pacjentów dawka dzienna penicyliny prokainowej wynosi 1,2 mln U)
      Lub
    • Penicylina benzylowa 1 mln U i.m./dziennie przez 10-14 dni
  • W przypadku uczulenia na penicyliny:
    • Doksycyklina 200 mg dziennie przez 14 dni
      Lub
    • Tetracyklina 500 mg 4 razy dziennie przez 14 dni
      Lub
    • Azytromycyna 500 mg dziennie przez 10 dni

Kiła późna

  • Terapia pierwszego rzutu:
    • Penicylina benzatynowa 2,4 mln U i.m./ tygodniowo,podawane w dniu 1,8 i 15
      Lub
    • Penicylina prokainowa 600 000 U i.m./dziennie przez 17-21 dni
      Lub
    • Penicylina benzylowa 1 mln U.m./dziennie przez 21 dni
  • W przypadku uczulenia na penicyliny:
    • Doksycyklina 200 mg/dziennie, przez 21-28 dni
      Lub
    • Teracyklina 500 mg,cztery razy dziennie przez 28 dni
      Lub
    • Erytromycyna 500 mg, cztery razy dziennie przez 28 dni

      Zaleca się wykonywanie testów serologicznych we wczesnym okresie ciąży u każdej kobiety oraz powtórzenie testu serologicznego w 28 tygodniu ciąży. W grupie kobiet, u których częściej obserwuje się zachowania ryzykowne rekomenduje się wykonanie testu serologicznego również po porodzie.


Leczenie kiły w ciąży:

    • Penicylina benzatynowa 2,4 mln U i.m./tydzień, podając w dniu 1 i 8
      Lub
    • Penicylina prokainowa 600 000 – 1,2 mln U i.m./dziennie przez 10-14 dni
  • W przypadku uczulenia na penicyliny:
    • Azytromycyna 500 mg dziennie przez 10 dni
      Lub
    • Ceftriakson 250-500 mg i.m. dziennie przez 10 dni

Zakażenia Chlamydia trachomatis.

  • Leczenie:
    • Azytromycyna 1g doustnie w pojedynczej dawce
      Lub
    • Doksycyklina 100 mg doustnie dwa razy dziennie przez 7 dni
  • Leczenie alternatywne.
    • Erytromycyna 800 mg doustnie 4 razy dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Ofloksacyna 300 mg doustnie 2 razy dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Lewofloksacyna 500 mg doustnie przez 7 dni

Zakażenia C. trachomatis u kobiet ciężarnych.

    • Azytromycyna 1 g doustnie, w jednej dawce
      Lub
    • Erytromycyna 500 mg doustnie 4 razy dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Amoksycylina 500 mg doustnie 3 razy dziennie przez 7 dni
  • Leczenie alternatywne.
    • Erytromycyna 800 mg doustnie 4 razy dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Erytromycyna 400 mg doustnie 4 razy dziennie przez 14 dni

Zakażenie C. trachomatis u noworodków.

  • Leczenie:
    • Erytromycyna 50 mg/kg/dz doustnie w 4 dawkach przez 14 dni

Zakażenie C. trachomatis u dzieci.

  • Leczenie:
    • U dzieci z wagą < 45 kg:
      Erytromycyna 50 mg/kg/dz doustnie w 4 dawkach przez 14 dni

Rzeżączka.

  • Leczenie:
    • Ceftriakson 250 mg i.m. w pojedynczej dawce
      lub
    • Ciproflokacyna 500 mg doustnie w pojedynczej dawce
      Lub
    • Spektomycyna 2 g i.m. w pojedynczej dawce
      Lub
    • Cefixim 400 mg doustnie w pojedynczej dawce
      Lub
    • Oflokacyna 400 mg doustnie w pojedynczej dawce
  • Leczenie alternatywne:
    • Amoksycylina 2 g lub 3 g doustnie, Probenecid 1 g doustnie w pojedynczej dawce

      W przypadku stwierdzenia zakażenia rzeżączką zaleca się wykonanie testu w kierunku zakażenia kiłą oraz Chlamydia trachomatis.


Ciąża i karmienie piersią.

    • Ceftriakson 250 mg i.m. w pojedynczej dawce
      Lub
    • Spektynomycyna 2 g i.m. w pojedynczej dawce
      Lub
    • Amoksycylina 2 g lub 3 g doustnie plus probenecid 1 g doustnie w pojedynczej dawce

      U każdej pacjentki z objawami zapalenia cewki moczowej należy wykonać badanie w kierunku zakażenia Neisseria gonorrhoeae oraz Chlamydia trachomatis.


Zakażenie narządów płciowych wirusem opryszczki.


Zalecane schematy leczenia:

Pierwszy epizod kliniczny opryszczki narządów płciowych.

    • Acyklowir 400 mg doustnie trzy razy na dobę przez 7-10 dni,
      Lub
    • Acyklowir 200 mg doustnie pięć razy na dobę przez 7-10 dni
      Lub
    • Famcyklowir 250 mg doustnie trzy razy na dobę przez 7-10 dni
      Lub
    • Walacyklowir 1 g doustnie dwa razy na dobę przez 7-10 dni

Nawracające zakażenie wirusem opryszczki narządów płciowych

    • Acyklowir 400 mg doustnie trzy razy na dobę przez 5 dni
      Lub
    • Acyklowir 200 mg doustnie cztery razy n dobę przez 5 dni,
      Lub
    • Famcyklowir 125 mg doustnie dwa razy na dobę przez 5 dni
      Lub
    • Walacyklowir 500 mg doustnie dwa razy na dobę przez 3-5 dni
      Lub
    • Walacyklowir 1 g doustnie raz na dobę przez 5 dni

Leczenie kobiet ciężarnych z pierwszym epizodem klinicznym opryszczki narządów płciowych.

    • W I-szym i w II-trymestrze ciąży zaleca się doustne lub dożylne stosowanie Acyklowiru w standardowych dawkach.
    • Kontynuacja leczenia Acyklowirem do czasu porodu zapobiega nawrotom zakażenia i pozwala ukończyć ciążę drogami i siłami natury.
    • Zakażenie wirusem opryszczki płciowej w trzecim trymestrze ciąży jest wskazaniem do ukończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego w terminie porodu. Jeżeli zakażenie nastąpiło w okresie 6 tygodni poprzedzających poród – należy zastosować leczenie Acyklowirem u matki i noworodka.

Zakażenia narządów płciowych wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego.

Zasady ogólne

  • rekomendowanym postępowaniem przy wykryciu koilocytów w wymazie cytologicznym lub rozpoznaniu zmian typu LSIL potwierdzonym w badaniu kolposkopowym jest wyczekiwanie i obserwacja
  • należy powtórzyć wymaz cytologiczny dwukrotnie w ciągu 12 miesięcy lub wykonać oznaczenie obecności DNA HPV w materiale pochodzącym z szyjki macicy po upływie roku od wykrycia LSIL
  • wskazaniem do rozpoczęcia leczenia jest obecność objawów klinicznych lub przetrwałe zakażenie utrzymujące się dłużej niż 12 miesięcy 

Zalecana terapia:

  • w zakażeniu o charakterze przetrwałym i nawrotowym zaleca się stosowanie leczenia skojarzonego
  • kłykciny płaskie, kończyste można usunąć za pomocą: miejscowego wycięcia, krioterapii, laseroterapii lub elektrokauteryzacji techniką leep-loop
  • do najskuteczniejszych metod farmakologicznego leczenia miejscowego zalicza się stosowanie:
    • podofiliny w roztworze 5% - 25 % stosowanym na około 10 cm2 skóry zmienionej, raz w tygodniu przez 6 tygodni, czas aplikacji 1,5 do maksymalnie 4 godzin. Po aplikacji obszar leczony powinien być przemyty i osuszony.
    • podofilotoksyny w roztworze 0,5 % stosowanym na około 10 cm2 skóry zmienionej, w 6 cyklach 3-dniowych. Między cyklami obowiązuje 4-dniowa przerwa
    • kwasu trójchlorooctowego w roztworze 80—90 % stosowanym raz w tygodniu w powtarzanych cyklach (terapia dopuszczalna u kobiet w ciąży)
    • 5-Fluorouracylu w kremie 5 % stosowanym raz dziennie przez 7 dni, cykl powtarzany co 2-3 tygodnie
    • interferon alfa w iniekcjach domięśniowych i podskórnych podawanych bezpośrednio w okolicy zmienionej chorobowo
  • wybór terapii zależy od obrazu morfologicznego, rozległości i umiejscowienia zmian chorobowych

Wrzód miękki.

  • Zalecane leczenie:
    • Azytromycyna 1 g doustnie w pojedynczej dawce.
      lub
    • Ceftriakson 250 mg domięśniowo w pojedynczej dawce,
      Lub
    • Cyprofloksacyna 500 mg doustnie dwa razy na dobę przez 3 dni,
      Lub
    • Erytromycyna 500 mg doustnie trzy razy na dobe przez 7 dni.

Ziarniniak pachwinowy.

  • Zalecane leczenie.
    • Doksycyklina 100 mg doustnie dwa razy na dobę, przez co najmniej 3 tygodnie,
      Lub
    • Trimetoprim łącznie z sulfametoksazolem – jedna tabletka 800 mg / 160 mg doustnie dwa razy na dobę przez co najmniej 3 tygodnie.
  • Leczenie alternatywne:
    • Cyprofloksacyna 750 mg doustnie dwa razy na dobę, przez co najmniej 3 tygodnie
      Lub
    • Azytromycyna 1 g doustnie raz w tygodniu, przez co najmniej 3 tygodnie.

Ziarnica weneryczna pachwin.

  • Zalecane leczenie:
    • Doksycyklina 100 mg doustnie dwa razy na dobę przez 21 dni
      Lub
    • Erytromycyna 500 mg doustnie cztery razy na dobę przez 3 tygodnie
      Lub
    • Azytromycyna w dawce 1 g doustnie raz w tygodniu przez 3 tygodnie

Świerzb.

  • Leczenie
    • Permetryna w kremie 5%,1 raz dz. przez 8-14 godz.
      Lub
    • Lindan w emulsji, żelu lub maści 0,3% , przez 3 dni przez 12 godz.
  • Alternatywne leczenie:
    • Novoscabin, 10-procentowy krotamin lub maść Wilkinsona.

Wszawica łonowa.

  • Leczenie.
    • Permetryna w kremie 1%, jednorazowo przez 10 min ( może być stosowana u kobiet w ciąży)
      Lub
    • Lindan w płynie,kremie lub szamponie 1%, jednorazowo przez 4 minuty

Zakażenia i zapalenia sromu i pochwy.

Bacterial vaginosis

  • Leczenie
      • Kobiety nieciężarne
    • Klindamycyna w kremie 2% , 5 g dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Metronidazol 500 mg doustnie 2 razy dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Metronidazol 2 g doustnie, jednorazowo
  • Leczenie alternatywne.
    • Klindamycyna 300 mg doustnie 2 razy dziennie przez 7 dni
      • Kobiety ciężarne
  • Zalecane leczenie.
    • Metronidazol 250 mg doustnie 3 razy dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Klindamycyna w kremie 2%, 5 g dziennie przez 7 dni
      Lub
    • Klindamycyna 300 mg doustnie 2 razy dziennie przez 7 dni

Zakażenie rzęsistkiem pochwowym.

  • Zalecane leczenie.
      • Kobiety nieciężarne
    • Metronidazol 500 mg doustnie 2 razy dziennie przez 7-10 dni
      Lub
    • Metronidazol 2 g doustnie, jednorazowo
      • Kobiety ciężarne
    • Metrinidazol 2 g doustnie, jednorazowo
      Lub
    • Metronidazol 500 mg doustnie 2 razy dziennie przez 7 dni

Grzybicze zapalenie pochwy i sromu.

  • Zalecane leczenie
      • Preparaty dopochwowe:
    • Nystatyna 100 000 j 1 tabl. przez 14 dni
      Lub
    • Natamycyna 100 mg 1 tabl przez 3-6 dni
      Lub
    • Klotrimazol 100 mg 1 tabl przez 6 dni
      Lub
    • Klotrimazol krem 1% przez 14 dni
      Lub
    • Ekonazol 500 mg 1 tabl przez 7-14 dni
      Lub
    • Ekonazol 150 mg 1 tabl przez 3 dni
      Lub
    • Izokonazol 300 mg 2 tabl jednorazowo
      Lub
    • Tiokonazol 300 mg 1 tabl jednorazowo
      Lub
    • Mikonazol 100 mg, 1 tabl przez 8-15 dni
      Lub
    • Ketokonazol 200 mg 1 tabl przez 10 dni
      • Preparaty doustne:
    • Fluconazol tabl 100 mg 1 raz dziennie przez 14 dni
      Lub
    • Flukonazol tabl 150 mg jednorazowo ( w razie potrzeby można powtórzyc po 3 i 14 dniach )
      Lub
    • Itrakonazol 100 mg, 2 tabl 2 razy dziennie, przez 1 dzień
  • U kobiet w ciąży:
      • Leczenie miejscowe:
    • Nystatyna 100 000 j, 1 tabl. przez 10-14 dni
      Lub
    • Natamycyna 100 mg 1tabl przez 3-6 dni
      Lub
    • Klotrimazol 100 mg 1 tabl przez 6 dni
      lub
    • Klotrimazol 500 mg 1 tabl jednorazowo
      Lub
    • Inne preparaty zawierające azole przez 7 dni
      • Leczenie doustne:
    • Flukonazol tabl 150 mg jednorazowo
  • Leczenie doustne u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Nawrotowe grzybicze zapalenie pochwy i sromu.

    • Flukonazol 150 mg doustnie, jednorazowo, powtórzyc po 3 i 14 dniach ,następnie powtarzane w okresie około miesiączkowym przez 6 kolejnych miesięcy

Stany zapalne narządów miednicy mniejszej.

  • Zasady ogólne.
    • Mimo dużej skuteczności leczenia ambulatoryjnego zaleca się leczenie pacjentek ze stanami zapalnymi narządów miednicy mniejszej w oddziałach szpitalnych. 
    • W przypadku leczenia ambulatoryjnego zaleca się przeprowadzenie badania kontrolnego po 2-3 dniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie w razie jej korzystnego przebiegu 4-6 dni po jej zakończeniu.
  • Leczenie ambulatoryjne.
    • Cefoksytyna 2 g i.m. + 1 g probenecidu doustnie jednorazowo
      Lub
    • Ceftriakson 250 mg i.m. lub inna cefalosporyna trzeciej generacji + Doksycyklina 100 mg 2 razy dziennie przez dalsze 2 tygodnie
      Lub
    • Ofloksacyna 400 mg doustnie 2 x dziennie przez 2 tygodnie plus Metronidazol 500 mg doustnie 2 razy dziennie przez 14 dni.
  • Leczenie szpitalne.
    • Cefoksytyna 2 g dożylnie co 6 godz. lub inne cefalosporyny 2 g dożylnie co 12 godz. i dodatkowo Doksycyklina 100 mg co 12 godz doustnie lub dożylnie
      Lub
    • Klindamycyna 900 mg dożylnie co 8 godz i dodatkowo Gentamycyna i.m. lub i.v. 2 mg/kg, a następnie 1,5 mg/kg co 8 godz.

U kobiet ciężarnych oraz matek karmiących piersią należy brać pod uwagę niekorzystne skutki uboczne stosowanej terapii dla płodu i noworodka/niemowlecia


Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

prof.dr hab.n.med. Marek Spaczyński