stomik@stomik.com   

 
  Zakres świadczeń
  Gabinet
  Cennik
  Pediatra radzi
  Badanie piersi
  Badania genetyczne
  Badania prenatalne
  Komórki macierzyste
  Zespół antyfosfolipidowy
  Rekomendacje PTG
  Antykoncepcja
  Genetyka
  HTZ
  Zdrowie reprodukcyjne
  Rak szyjki macicy
      List
      Komentarz
      Rekomendacje
  USG
  Zakażenia
  Patologia ciąży
  Progesteron
  Sutek
  Opieka przedporodowa
  Formularz zgody
  Nietrzymanie moczu
  Postępowanie u kobiet z cukrzycą
  Guzy niezłośliwe i rak jajnika
  Progestageny w HTZ
  Stosowanie HTZ
  HPV PTPZ
  Wspomaganie rozrodu
  Transfer oocytów
  Szkolenie
  Zapytaj ginekologa
  Linki

 

List

Poznań, dnia 17 czerwca 2004 rokuSzanowni Państwo,
 
      W ostatnich dniach ukazał się tekst Uchwały NFZ dotyczący wdrożenia i prowadzenia aktywnego programu profilaktyki raka szyjki macicy.
      Przedstawiony przez NFZ program jest niespójny, niekompletny i oparty na błędnym oszacowaniu sił i środków niezbędnych do jego realizacji. Szczególnie niepokojące jest oparcie profilaktyki raka szyjki macicy o wyłącznie lekarzy rodzinnych i patomorfologów, przy całkowitym pominięciu twórczego wkładu ginekologów. W programie nie uwzględniono algorytmów postępowania w sytuacji uzyskania nieprawidłowego wyniku cytologicznego. Te i inne niedoskonałości budzą niepokój i sprzeciw zarówno grona ekspertów, jak i przeważającej części środowiska medycznego.
      Wobec powyższej sytuacji pozwalam sobie przekazać Państwu tekst rekomendacji opracowanej przez specjalistów skupionych wokół PTG oraz mój komentarz precyzujący wady przedstawionego przez NFZ programu.

Z wyrazami szacunku
 
Prezes
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 
prof.dr hab.n.med. Marek Spaczyński