stomik@stomik.com   

 
  Zakres świadczeń
  Gabinet
  Cennik
  Pediatra radzi
  Problemy z jedzeniem u dzieci
  Alergia u dzieci - metody zapobiegania
  Szkodliwy wpływ palenia tytoniu na organizm ludzki
  Ostre zatrucia u dzieci
  Wypadki i urazy u dzieci
  Gdy dziecko moczy się...
  Szpital dla dziecka jest "nieszczęściem psychicznym"
  Gorączka ... nie taka straszna
  Rok przy piersi
  Ostre infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci
  Jak chronić dziecko przed infekcją dróg oddechowych
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci
  Dlaczego niektóre dzieci tak często chorują
  Te okropne bóle brzucha
  Słońce jest gorzką miłością...
  Grypa i jej zapobieganie
  Zapalenia płuc u dzieci
  Odpowiedzialnie z antybiotykami
  Choroby przenoszone przez kleszcze w naszym kraju
  Zaburzenia snu u dzieci
  Problem higieny psychicznej uczniów
  Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Badanie piersi
  Badania genetyczne
  Badania prenatalne
  Komórki macierzyste
  Zespół antyfosfolipidowy
  Rekomendacje PTG
  Szkolenie
  Zapytaj ginekologa
  Linki

 

Ostre zatrucia u dzieci

     Miesiące letnie to okres wakacji. Dzieci i młodzież wyjeżdżają na kolonie, obozy, na wczasy z rodzicami lub pozostają w domu. Wszyscy marzą o wypoczynku, oderwaniu się od codziennych zajęć, obowiązków, rygorów. W tym ogólnym odprężeniu zapominamy, że żyjemy w erze olbrzymiego rozwoju techniki i chemii, co stwarza warunki do łatwych i masowo nieraz występujących, mimowolnych zatruć ostrych, ale i przewlekłych.

      Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost zatruć dzieci od 1 do 5 roku życia, a zwłaszcza w wieku 2-3 lat. Warto wiedzieć, że trucizny dostają się do organizmu różnymi drogami:

 • przez przewód pokarmowy (leki, substancje chemiczne używane w gospodarstwie domowym, w przemyśle, rolnictwie, trujące rośliny, jagody i grzyby, zepsute środki spożywcze, napoje, owoce i jarzyny skażone chemicznie lub drobnoustrojami chorobotwórczymi i inne); 
 • przez drogi oddechowe (spaliny samochodowe, tlenek węgla, gazy drażniące i inne); 
 • przez skórę (użądlenia owadów, ukąszenia węży i wiele innych); 
 • wszystkimi drogami mogą dostać się środki ochrony roślin i preparaty do walki
  ze szkodnikami, rozpuszczalniki organiczne i inne.

      Na szczególną uwagę zasługują zatrucia pokarmowe, które mogą być wywołane: 

 1. obecnością w żywności różnych związków chemicznych, naturalnych lub dodawanych w toku przetwarzania przemysłowego (lub domowego); 
 2. obecnością w żywności drobnoustrojów chorobotwórczych lub innych toksyn.

      Zatrucia pokarmowe powodują, zazwyczaj w czasie od 1 do 12 godzin po spożyciu szkodliwego posiłku, występowanie charakterystycznych objawów chorobotwórczych ze strony przewodu pokarmowego, jak: 

 • mdłości, 
 • wymioty, 
 • bóle brzucha, 
 • biegunka, 
 • czasem wzrost ciepłoty ciała, 
 • odwodnienie, szczególnie u niemowląt i małych dzieci.

      Bardzo ważna jest obserwacja dziecka. Jeśli zaobserwujemy, że występują u niego: 

 • suchy język, 
 • zapadnięte ciemię duże (u niemowląt), 
 • przy płaczu brak łez, 
 • zapadnięte, podkrążone oczy, 
 • skóra słabo elastyczna, 
 • senność lub niepokój

należy jak najszybciej uzyskać fachową poradę lekarską, gdyż jest to stan zagrażający życiu dziecka.

      Przyczyną zakaźnych zatruć pokarmowych są głównie bakterie, najczęściej gronkowce i pałeczki salmonelli, na skutek nieprzestrzegania osobistej czystości i zaleceń sanitarno-higienicznych przy produkcji, transporcie, przechowywaniu, przetwarzaniu i wszystkich czynnościach wykonywanych przy żywności. Szczególnie łatwo występują zatrucia pokarmowe (często zbiorowe) po spożyciu: 

 • mięsa,
 • ryb, 
 • mleka,
 • jaj, 
 • konserw, 
 • majonezu, 
 • lodów, 
 • kremów, 
 • napojów chłodzących , itp.

      Z analizy zatruć dzieci wynika, że przyczyną ich powstawania są różnego rodzaju zaniedbania lub niedopatrzenia w opiece nad dzieckiem oraz niewłaściwe użytkowanie: 

 • leków, 
 • chemikaliów, 
 • pożywienia.

      Z tych względów zaleca się ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad: 

 1. Wszelkie leki, nawet te nieszkodliwe, należy trzymać pod zamknięciem w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
 2. Nie należy opowiadać dziecku, że lek jest cukierkiem lub innym rodzajem słodyczy. 
 3. Wszelkie chemikalia gospodarstwa domowego i inne - przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i z dala od żywności. 
 4. Puste opakowania po chemikaliach należy niszczyć i usuwać z otoczenia dziecka. 
 5. Wszelkie chemikalia przechowywać jedynie w oryginalnych opakowaniach i nie przesypywać ani nie przelewać do naczyń lub butelek używanych zwykle jako opakowanie żywności. 
 6. Nie dotykać żywności brudnymi rękami. 
 7. Często myć ręce i nauczyć tego dziecko. 
 8. Owoce muszą być myte pod bieżącą, ciepłą wodą (nie wycierać używaną chusteczką!), natomiast owoce cytrusowe - myć w gorącej wodzie. 
 9. Woda dla dzieci powinna być gotowana przez 10 minut, a mleko - 3 minuty. 
 10. Nie wolno zamrażać ponownie produktów już raz zamrożonych. 
 11. Nie zaleca się odgrzewania (bezwzględnie małym dzieciom) pożywienia, a w szczególności potraw z grzybów, nawet przechowywanych w lodówce. 
 12. Niemowlętom i małym dzieciom nie podawać potraw z grzybów. 
 13. Nie wolno podawać dzieciom surowych jaj (np. kogel-mogel). 
 14. Nie jedzmy zbyt często tzw. nowalijek. Warzywa uprawiane w szklarniach i pod folią, zwłaszcza przy intensywnym nawożeniu, gromadzą dość dużo azotanów, które są niebezpieczne dla niemowląt - uniemożliwiają transport tlenu w organizmie. 
 15. Rozumne przestrzeganie tych zasad jest najwłaściwszym zabezpieczeniem dziecka przed tragicznymi skutkami zatruć!

Zdzisław Makowski
lekarz, specjalista chorób dziecięcych