stomik@stomik.com   

 
  Zakres świadczeń
  Gabinet
  Cennik
  Pediatra radzi
  Problemy z jedzeniem u dzieci
  Alergia u dzieci - metody zapobiegania
  Szkodliwy wpływ palenia tytoniu na organizm ludzki
  Ostre zatrucia u dzieci
  Wypadki i urazy u dzieci
  Gdy dziecko moczy się...
  Szpital dla dziecka jest "nieszczęściem psychicznym"
  Gorączka ... nie taka straszna
  Rok przy piersi
  Ostre infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci
  Jak chronić dziecko przed infekcją dróg oddechowych
  Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci
  Dlaczego niektóre dzieci tak często chorują
  Te okropne bóle brzucha
  Słońce jest gorzką miłością...
  Grypa i jej zapobieganie
  Zapalenia płuc u dzieci
  Odpowiedzialnie z antybiotykami
  Choroby przenoszone przez kleszcze w naszym kraju
  Zaburzenia snu u dzieci
  Problem higieny psychicznej uczniów
  Zespół nagłej śmierci niemowląt
  Badanie piersi
  Badania genetyczne
  Badania prenatalne
  Komórki macierzyste
  Zespół antyfosfolipidowy
  Rekomendacje PTG
  Szkolenie
  Zapytaj ginekologa
  Linki

 

Wypadki i urazy u dzieci

      Wśród stale narastającej ilości wypadków, jaką niesie ze sobą rozwój cywilizacji, liczba tych nieszczęść wśród dzieci i młodzieży w ostatnich latach niepokojąco wzrasta. Wypadki i urazy stanowią w odsetkach, jak również i w liczbach bezwzględnych, najważniejszą przyczynę zgonów u dzieci i młodocianych. Niepokojący jest fakt, że wysoki procent wszystkich przypadków stanowią wypadki drogowe, następnie utonięcia, upadki z wysokości, oparzenia i uduszenia, pobicia i znęcanie się nad dzieckiem.

      W każdym wieku dziecięcym urazy mają odrębne cechy charakterystyczne dla poszczególnych okresów życia.

      Już w pierwszych 6 miesiącach niemowlę, nawet jeszcze zanim nauczy się przewracać na boki, może spaść ze stołu, tapczanu, łóżeczka, na którym jest przewijane.

      W drugim półroczu niemowlęta stają się bardziej ruchliwe, coraz sprawniej chwytają przedmioty, a następnie wkładają do ust (zadławienie). Ogólnie wiadomo, że, właśnie w okresie niemowlęcym oraz w wieku przedszkolnym, dom jest najczęstszym miejscem doznawania urazów przez dzieci. Są to głównie upadki ze schodów, stołu, łóżka, w wannie itp. oraz oparzenia gorącymi cieczami (gorąca woda, gorące napoje, gorący tłuszcz).

      W wieku szkolnym następuje doskonalenie umiejętności ruchowych. Żądza przygód i wrażeń połączona najczęściej z niewłaściwą oceną ryzyka i konsekwencji, jest charakterystyczna dla tego wieku. Toteż w tym okresie życia bardzo często występują wypadki drogowe, komunikacyjne i utonięcia (jeziora, rzeki, morze, glinianki).

      Liczba urazów sięga ponad 20% populacji, a około 10% nieszczęśliwych wypadków u dzieci jest przyczyna kalectwa. Są to liczby groźne, wskazujące na społeczne znaczenie działań zapobiegawczych. Żeby. uniknąć lub zminimalizować ilość nieszczęść radzę: 

 • nie zostawiać bez opieki niemowląt leżących na łóżkach lub stołach, gdzie są przewijane; 
 • usunąć z otoczenia dziecka stoły o ostrych brzegach i krawędziach; 
 • nie nadużywać chodzików wspomagających naukę chodzenia; 
 • niemowlęta nie powinny mieć dostępu do zabawek przeznaczonych dla dzieci starszych, nie powinny też bawić się zabawkami wypełnionymi groszkiem, bądź paciorkami (zadławienie, uduszenie);
 • dzieciom należy wpajać zasady dobrego zachowania się przy stole (powinny siedzieć spokojnie, nie rozmawiać z pełnymi ustami pokarmu - zadławienie);
 • dzieciom poniżej 3 roku życia nie należy podawać tabletek do ssania (zadławienie);
 • dorośli pijący gorące płyny nie powinni trzymać dzieci na kolanach lub rękach;
 • naczynia i garnki należy stawiać na kuchence tak, żeby ich uchwyty były skierowane do ściany;
 • w czasie przygotowywania posiłków, dzieci powinny przebywać w bezpiecznej odległości; 
 • bezpieczniej używać serwetek niż obrusów; 
 • należy zawsze nadzorować kąpiące się dzieci, szczególnie te, które mają kłopoty ze zdrowiem; 
 • nie wolno pozostawiać bez opieki kąpiące się dzieci poniżej 4 roku życia, nawet jeśli kąpią się w wannie; 
 • nie wolno gwałtownie wchodzić czy wskakiwać do zimnej wody przy nadmiernym przegrzaniu ciała; 
 • chronić dzieci przed nadmiarem promieni słonecznych (szczególnie głowę); 
 • temperatura w bojlerach nie powinna przekraczać 50°C;
 • piesi powinni korzystać z chodników, a jeśli ich nie ma, chodzić poboczem - lewą stroną drogi;
 • mieć właściwy nadzór nad dziećmi, szczególnie w zatłoczonych osiedlach;
 • małe dzieci bezwzględnie przewozić samochodem w fotelikach prawidłowo zainstalowanych i przymocowanych pasem bezpieczeństwa; 
 • szczególnej opieki wymagają dzieci z niedostatkami postrzegania i percepcji oraz dzieci o wzmożonej impulsywności, wysokim poziomie aktywności, a z tym związana jest niestałość emocjonalna.

      Nasilenie wypadków i urazów potęguje się wskutek niskiego poziomu dyscypliny społecznej, braku poczucia odpowiedzialności, lekceważenia przepisów i zasad współżycia społecznego, jak również niedostatecznego nadzoru nad dziećmi ze strony rodziców i opiekunów, tak w domu jak i poza domem.

      Uważam, że istnieje także potrzeba szeroko zakrojonej modernizacji ośrodków rekreacyjnych, placów zabaw, dróg, chodników, obejść wokół zabudowań i samych bloków mieszkalnych.

Zdzisław Makowski
lekarz specjalista chorób dziecięcych